تا الان برای شما اتفاق افتاده که تلگرام را باز کنید و نا خواسته عضو کانالی شده باشید ؟

این کار را ادد اجباری می گویند .

شما اگر از کانال مورد نظر خوشتان بیاید در آن می مانید . و اگر از آن خوشتان نیاید آن کانال را ترک میکنید .

در این روش ریزش مقداری بالا می باشد چون ممبر ها واقعی هستند ممکن است بعضی ها از کانال شما خوششان نیاید و کانال را ترک کنند و برخی هم خوششان بیاید و بمانند .

می توانید از فرم زیر ممبر تلگرام اد اجباری سفارش دهید .

خرید ممبر اد اجباری تلگرام